Tűzvdédelmi szolgáltatásaink

Tűzvédelmi felmérés

Szeretné tudni, hogy cégénél, irodájában, üzletében a tűzvédelem terén minden rendben van-e? Van-e olyan hiányosság, ami veszélyezteti a munkavállalóit vagy a katasztrófavédelem ellenőrzésénél tűzvédelmi bírsággal sújtható? Esetleg helyiséget, épületet bérelne ki hosszú távra vagy csak egy rendezvény idejére, és a szerződéskötés előtt megbizonyosodna a tűzvédelmi követelmények megfelelőségéről? Szolgáltatásunknak kiemelten ajánljuk társasházak részére. Ahol nincs tűzvédelmi szakember havi rendszerességgel foglalkoztatva, ott érdemes minél előbb egy felmérés keretében feltárni a hiányosságokat, míg nem késő.

Tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása

Különböző tűzveszélyes tevékenység során különböző védelmi felszerelések és előírások szükségesek. Szolgáltatásunk biztosítja ezeknek a feltételeknek meghatározását.


Munkaterületek rendszeres ellenőrzése, észrevételezés

Képzett munkatársaink rendszeresen ellenőrzik a munkaterületeket, létesítményeket. Bejárás során észrevételeiket jegyzőkönyvbe írják, javaslatot tesznek a hiányosságok megszüntetésére, kijavítására.

Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése

Minden tűzveszélyes anyagot külön eljárás alá kell vonni. Partnereinknek nyugodtak lehetnek, mert tudják, hogy a meghatározzuk a tárolási szabályokat, listázzuk és ellenőrizzük azt.

Tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése

Minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

Tűvédelmi szabályzat készítése, karbantartása

A gazdálkodóknak – amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a robbanásveszélyes osztály besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken – Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, melynek meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.

Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása

Az oktatási tanagyag kifejezetten a helyi adottságok figyelembe vételével készül el, így a tűzvédelmi használati szabályok ismertetésével megakadályozható egy esetleges tűz kialakulása. Szolgáltatásunk biztosítja az éves ismétlődő és az új munkavállalóknak a tűzvédelmi oktatást. Minden oktatásról nyilvántartást készítünk.

Tűzriadó terv kidolgozása - folyamatos felülvizsgálata

A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.

1196 Budapest, Nagysándor József u. 203
Tel.: +36 70 940 23 43
e-mail: info@periculum-dimensio.hu

PD logo
Honlapkészítés: Arapovics Gábor www.it-management.hu Copyright © 2018-2021 | Minden jog fenntartva | IMPRESSZUM Copyright © 2018-2021 | Minden jog fenntartva | IMPRESSZUM