Munkavédelmi szolgáltatásaink

Munkavédelmi felmérés

Szeretné tudni, hogy cégénél, irodájában, üzletében a munkavédelem terén minden rendben van-e? Van-e olyan kockázat, hiányosság, ami veszélyezteti a munkavállalói egészségét vagy a munkavédelmi hatóság ellenőrzésénél bírsággal sújtható? Esetleg helyiségbe, épületbe költözne cégével hosszú távra, és a szerződéskötés előtt megbizonyosodna a munkavédelmi követelmények megfelelőségéről? Szolgáltatásunknak kiemelten ajánljuk mikro és kisvállalkozások részére. Ahol nincs munkavédelmi szakember havi rendszerességgel foglalkoztatva, ott érdemes minél előbb egy felmérés keretében feltárni a hiányosságokat, míg nem késő.

Munkahelyi kockázatértékelés készítése

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettsége. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és intézkedési tervet készítünk. A követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszichoszociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelését.

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások lehető legkisebb szintre történő csökkentése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé

Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé egyértelműen kiderüljön, hogy a baleset bekövetkezéséért ki vonható felelősségre, illetve történt-e olyan szabálytalanság, mely a baleset bekövetkezéséhez vezetett. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet készítünk, hogy a baleset többé ne ismétlődhessen meg.

Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése

A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes veszélyre és egészségkárosító hatásra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni védőeszközeiket stb. Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő oktatást.

Időszakos felülvizsgálatok elvégzése

A berendezések megfelelő biztonsági szintjének fenntartására nemcsak a törvény által is előírt kötelezettség, de a munkáltató és a munkavállaló érdeke is egyaránt, ezért időszakos felülvizsgálatokat végzünk és meghatározzuk azok gyakoriságát.


Munkaterületek rendszeres ellenőrzése, észrevételezés

Képzett munkatársaink rendszeresen ellenőrzik a munkaterületeket, létesítményeket. Bejárás során észrevételeiket jegyzőkönyvbe írják, javaslatot tesznek a hiányosságok megszüntetésére, kijavítására.

Mentési terv készítése

A mentési terv a munkahelyen, munkavégzés közben előfordulható rendellenes körülmények kezelésére (havária helyzetre) szolgál.

  • Egyrészt összehangolja, megtervezi a munkáltató tevékenységét a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában. Meghatározza az adott esetekben használható megoldási módokat, szervezési instrukciókat.

  • Másrészt feladata a munkahelyeken a rendeltetésszerű működés közben bekövetkező olyan nem várt esemény rendezése is, amely magában hordozza a folyamat ellenőrizhetetlenné válását, ezért azonnali beavatkozást igényel.

1196 Budapest, Nagysándor József u. 203
Tel.: +36 70 940 23 43
e-mail: info@periculum-dimensio.hu

PD logo
Honlapkészítés: Arapovics Gábor www.it-management.hu Copyright © 2018-2021 | Minden jog fenntartva | IMPRESSZUM Copyright © 2018-2021 | Minden jog fenntartva | IMPRESSZUM